... povrchové úpravy - tryskání

... komplexní řešení záložních zdrojů

Kontaktujte nás       tel.: +420 776 676 212            e-mail: info@bellur.cz

Revize elektrických zařízení
Provádíme revize elektrických zařízení, spotřebičů, el. ručního nářadí, hromosvodů a elektroinstalace. Revize je prvním z požadovaných dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce. Povinnost provádět revizi vyplývá ze Zákoníku práce a vztahuje se na provozovatele elektrických spotřebičů, objetů a prostor. 

Znalecké posudky v oblasti elektro a chlazení
Znalecký posudek je odborné posouzení věci soudním znalcem, náležitosti posudku jsou dány legislativou či požadavky soudu.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.