... povrchové úpravy - tryskání

... komplexní řešení záložních zdrojů

Kontaktujte nás       tel.: +420 776 676 212            e-mail: info@bellur.cz



Elektrocentrály KIPOR plynové

ATS (Automatic Transfer Switch), kontrolní systém určený k monitorování hlavního vedení. Při detekci výpadku, přepětí nebo podpětí předá povel ke startu záložnímu generátoru. Po nastartování připojí ATS modul záložní generátor k místnímu vedení. Po obnovení dodávky napětí z hlavního vedení vyšle ATS modul pokyn pro vypnutí záložního generátoru a přepne místní vedení k hlavnímu vedení. Toto vše lze sledovat a spravovat dálkově přes notebook nebo chytrý telefon.
Na veškerá zařízení zajišťujeme záruční a pozáruční servis. V případě zálohy větších komplexů vypracujeme projektovou studii s nejvhodnějším záložním generátorem a jeho začleněním do systému, v případě potřeby lze instalovat několik záložních generátoru, které budou pracovat nezávisle a budou řízeny z jednoho místa.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.